Tillverkning

Cenaturio/Bevi tillverkas av Jonker Petfood

Det som karaktäriserar Jonker Petfood är högkvalitativa produkter, rimliga priser, kvalitetssäkring baserat på HACCP systemet och nöjda kunder

Jonker Petfood B.V: är ett familjeföretag som startade 1937. Det började med att sälja mjöl, och ett blandat djurfoder. Den var i mitten av femtiotalet som Jonker SR började specialisera sig, i att mala och blanda spannmål för tamboskap
1970 investerade företaget i en pellets press, som gjorde det möjligt att också sälja torrfoder till djur. Överskott på mjölk och kött, och med en minskad efterfrågan på foder för boskap, gjorde att Jonker ändrade inriktning

Husdjur, speciellt hundar och katter, hade börjat uppta en alltmer viktig plats i familjen.
Vanan att ge husdjuren matrester byttes ut till ett speciellt framställt foder.
Denna utveckling ledde till produktionen av hundfoder föranledde en nyinvestering, och uppbyggnad av en ny modern fabrik och
kontor i Veen

Den första hundmaten var en ihoppressad produkt. När metoden att extrudera foder kom öppnades möjligheten till ett bredare sortiment, och man kunde erbjuda ett omfattande hundfoderprogram med många olika varianter. Det var också under denna period, som produktionen av kattmat startade.

Till följd av den ökade efterfrågan på speciella, högkvalitativa, hund och kattfoder inom och utomlands hade företaget en stadig tillväxt.
1992 öppnade man ännu en foderfabrik.

Hela produktionsprocessen från leverans av rå material till slutprodukt är fullständigt automatiserat under ständig tillsyn och kontroll

Jonker Petfood har professionell expertis, som gör att vi kan erbjuda ett stort utbud av hund och kattmat. Innan en ny produkt får säljas måste den först passera genom omfattande procedurer av laboratorietester, analyser, för att se att de uppfyller alla krav och önskemål.

Alla tester sker i egen forskningsavdelning av näringsfysiologer och veterinärer. Dessa tester sker även både vid ny produktion likväl fortlöpande under pågående produktion

Allt inkommande rå material och allt rå material som används i produktionen, bearbetas och testas grundligt, genom att man tar kvalitets prover. Alla slutprodukter kontrolleras ytterligare en gång, innan de är tillåts att lämna fabriken

Denna information lagras i ett ADB-system vilket ger den möjligheten att analysera totalproduktionen, även under pågående process.

Det finns ingenting som så är viktigt för oss som kvalitén på våra produkterCenaturio | www.cenaturio.dk/fi | tel: +46 26 420 1834 | Brunnsgatan 16 | 811 52 Sandviken