Tilvirkning

Cenaturio/Bevi tilvirkes av Jonker Petfood

Det som karakteriserer Jonker Petfood er produkter av høy kvalitet, rimelige priser, kvalitetssikring basert på HACCP-systemet og fornøyde kunder.

Jonker Petfood B.V: er et familieforetak som startet i 1937. De begynte med å selge mel, og et blandet dyrefôr. Det var i midten av 50-tallet at Jonker startet med å spesialisere seg på å male og blande kornprodukter for tambuskap. I 1970 investerte foretaket i en pellets-maskin, som gjorde det mulig i tillegg å selge tørr-fôr til dyr. Overskudd på melk og kjøtt, og en redusert etterspørsel på fôr for buskap førte til at Jonker forandret retning.

Husdyr, spesielt hunder og katter, hadde begynt å få en stadig viktigere plass innen familien. Vanen fra å gi husdyrene matrester snudde, og ble byttet ut av et spesielt fremstilt fôr. Denne utviklingen førte til at produksjonen av hundefôr la grunnlaget for en nyinvestering, og oppbyggingen av en ny moderne fabrikk og kontor i Veen.

Den første hundematen var et sammenpresset produkt. Når metoden for å ekstrudere fôr kom, ble det åpnet for mulighet til et bredere sortiment og man kunne tilby et omfattende hundefôr-program med mange ulike varianter. Det var også under denne perioden at produksjonen av kattemat startet.

Grunnet den stadig økende etterspørselen av spesielle, høykvalitets hunde- og kattemat i inn og utland hadde foretaket en stadig vekst. I 1992 åpnet man enda en produksjons-fabrikk.

Hele produksjonsprosessen fra leveranse av råmaterialer til sluttprodukt er fullstendig automatisert under strengt tilsyn og kontroll.

Jonker Petfood har profesjonell ekspertise, som gjør at vi kan tilby et stort spekter av hunde- og kattemat. Innen et nytt produkt får distribueres, må det først gjennom omfattende prosedyrer av laboratorietester, analyser, for å se til at de oppfyller alle krav og ønskemål.

Alle tester skjer i egen forskningsavdeling av næringsfysiologer og veterinærer. Disse testene blir gjort både ved ny produksjon samt fortløpende under pågående produksjon.

Alle innkommende råmaterialer og alle råmaterialer som som brukes i produksjonen, bearbeides og testes grundig gjennom å ta kvalitetsprøver. Alle sluttprodukt kontrolleres ytterligere en gang før de kan forlate fabrikken.

Denne informasjonen lagres i et EDB-system som gir den muligheten å analysere totalproduksjonen, selv under pågående prosess.

Det finnes ingenting som er så viktig for oss som kvaliteten på våre produkter!| www.cenaturio.no | tlf: 743 32823 | Cenaturio Hund og Katt DA | Solumsmoen 7873 Harran |